Posts

Showing posts from February, 2019

[Herius] Hướng dẫn đánh số trang trong word office 2016, office 2019, of...

Image
Hướng dẫn đánh số trang trong word office 2016, office 2019, office 365.

Đầu tiên, các bạn mở file word cần phân trang.Bật đánh số trang tại mục Insert -> Page Number.Sau đó bạn vào mục Layout -> chọn mục Breaks -> trỏ xuống và chọn Next Page. (Lưu ý, các bạn không nên chọn ở mục Insert -> Page Break nhé, nó không có tác dụng phân trang riêng đâu.)Vì Office từ 2016 trở đi nó thay đổi một chút nên nhiều bạn sẽ không tìm được mục Next Page, do đó các bạn để ý cách này để thay đổi cho đúng nhé!

Sau khi bạn tạo Next Page để đánh số trang trong word mới xong, bạn click chuột đúp vào đầu chữ số để hiện thanh Header/Footer của Word.Lúc này bạn sẽ thấy mục Link to Previous ở mục Design hiện ra và có dấu tích. Bạn bỏ dấu tích này đi để nó tách ra 2 trang riêng biệt. (Lưu ý nút Link to Previous sẽ không hiện nên được nếu bạn chọn Page Break nhé. Chỉ khi bạn chọn Next Page thì nó mới hiện được.)Sau khi bạn bỏ dấu tích của Link to Previous thì bạn có thể bắt đầu đánh số trang thoải mái …