Posts

Showing posts from April, 2019

Chia sẻ code xóa bài viết spam theo từ khoá trong group facebook

Image
Chia sẻ code xóa bài viết spam theo từ khoá trong group facebook
Chức năng chính: Lọc spam theo từ khoá trong pending posts và trên newsfeed của group

Hướng dẫn sử dụng:
1. Sửa biến spam_keyword ở dòng đầu tiên thành từ khoá mà bạn muốn mặc định spam_keyword = 'Wow video....', để thay keyword thì bạn để keyword mới vào giữa cặp dấu ' ', ví dụ spam_keyword = 'chấm'
2. Vào group cần lọc,bắt buộc
3. Mở console bằng cách vào F12 hoặc chuột phải - Inspect Element chọn tab Console
4. Copy paste đoạn code của mình vào console và nhấn enter, bạn có thể tạo snippet để sau này sử dụng cho dễ, giống như mính sử dụng trong video
5. Code sẽ tự lọc những bài spam chứa từ khoá chỉ định

#j2team#herius#xoabaivietspam
------
#xoatoanbobaivietdangcho#xoabaivietdangcho#deleteallposts
---
#HeriusNguyễn Là một con người sống thiên về tình cảm, cảm xúc. Bởi vậy Herius luôn phải đối mặt với cuộc sống này bằng những quyết định vô cùng khó khăn. Cảm xúc chính là nguồn cảm hứng để Herius đe…